SZKOLENIA
 

 
Przed przystąpieniem do zbudowania indywidualnego programu szkolenia zbieramy informacje na temat aktualnego stanu wiedzy cleaningowej wśród Państwa personelu.

Wykorzystujemy takie narzędzia jak wywiad, test wiedzy, obserwacja i wiele innych. Kolejny etap to sformułowanie zaleceń dotyczących konieczności poszerzenia określonych już obszarów wiedzy merytorycznej i praktycznej oraz budowa planu szkoleniowego.
W trakcie prowadzenia szkolenia używamy takich metod jak ćwiczenia w grupach, ćwiczenia rozwijające umiejętności praktyczne, posiadamy eksponaty z zakresu materiałoznawstwa, posiadamy profesjonalne środki chemiczne oraz narzędzia wielu różnych producentów. Szczególną wagę w trakcie procesu edukacyjnego przywiązujemy do bezpieczeństwa i higieny pracy podczas finalnego wykonywania usługi.

OFERTA SZKOLENIOWA:


- ,,Operator usług utrzymania czystości I stopnia’’ – Tomasz Łuczak – akredytowany trener Polskiej Izby Gospodarczej Czystości (numer certyfikacji 031) – zakończony certyfikatem ISSA

- instruktaże z technik profesjonalnego utrzymania czystości dla personelu liniowego

- szkolenia dla kadry zarządzającej usługą sprzątania

- szkolenia dla personelu hurtowni higieny

- szkolenia z zakresu sporządzania kalkulacji
 
 
 
 
 
 
Nauka Sprzątania
Tomasz Łuczak
 
 
KONTAKT
ul. Brukowa 12   91-341 Łódź
 
TEL. 515 814 816
 
biuro@naukasprzatania.pl