WYCENA / PRZETARGI / KALKULACJE
 

 
Jeśli już Państwo zdecydowaliście się na outsourceing usługi utrzymania czystości to warto skupić się następnie na szczegółowym opisaniu wykonywanych czynności, umiejscowieniu ich w czasie, określeniu estetyki odbioru optycznego powierzchni, identyfikacji dodatkowych czynności okresowych.

Często na rynku pojawiają się zapytania ofertowe o dostarczenie usługi utrzymania czystości niefortunnie kopiowane z poprzednich lat lub co gorsze kopiowane z zapytań ofertowych innych firm lub instytucji, które udostępniły je w Internecie. Nie jest to właściwa droga do dbania o majątek i żywotność zastosowanych materiałów.


OFERTA :

- pomoc podczas sporządzania zapytania przetargowego

- formułowanie zapytań ofertowych na sprzątanie kontraktowe

- formułowanie zapytań ofertowych na prace okresowe

- pomoc przy analizie otrzymanych ofert

- szacowanie kosztów procesu utrzymania czystości

- szacowanie kosztów prac okresowych

- szacowanie miesięcznych i rocznych kosztów utrzymania czystości w obiekcie na podstawie projektu architektonicznego

- nauczanie sporządzania kalkulacji
 
 
 
 
 
 
 
Nauka Sprzątania
Tomasz Łuczak
 
 
KONTAKT
ul. Brukowa 12   91-341 Łódź
 
TEL. 515 814 816
 
biuro@naukasprzatania.pl